Po potvrzení objednávky požadujeme zálohu ve výši 50% z celkové ceny zakázky převodem na bankovní účet naší společnosti. Doplatek částky Vám fakturujeme po dokončení  a  převzetí hotového díla.