Při potvrzení objednávky složí zákazník zálohu ve výši 50% z celkové ceny zakázky. A to hotově pracovníkovi, který provádí zaměření zakázky, nebo bezhotovostně na bankovní účet do deseti pracovních dnů od data podpisu smlouvy. Doplatek je požadován po převzetí hotového díla od našich pracovníků. A to hotově naším pracovníkům, nebo bezhotovostně na bankovní účet do deseti dnů ode dne převzetí hotového díla.